Wythnos yng Nghymru Fydd (Paperback)
  • Wythnos yng Nghymru Fydd (Paperback)
zoom

Wythnos yng Nghymru Fydd (Paperback)

(author)
£9.99
Paperback 270 Pages / Published: 04/12/2017
  • We can order this

Usually dispatched within 2 weeks

  • This item has been added to your basket
A new edition of Islwyn Ffowc Elis's classic Welsh novel which portrays Wales as it could be in the year 2033. Includes a new foreword by Dylan Iorwerth. The reprint was published in 2012.

Publisher: Gomer Press
ISBN: 9781843238621
Number of pages: 270
Dimensions: 198 x 129 mm


MEDIA REVIEWS
Er ir nofel hon gael ei chyhoeddi gyntaf ym 1957, maen sicr yn stori syn cydio yn nychymyg y darllenydd or dechrau, a hynny hanner can mlynedd yn ddiweddarach. Gwir yw nodi fod rhai or syniadau sydd i fod i ymddangos yn fodern ac anghredadwy yn ymddangos yn henffasiwn erbyn heddiw, ond wrth gofio'r cyfnod yr ysgrifennwyd hi, mae yna rywsut fwy o hud a chlyfrwch yn perthyn ir stori. Heb ddatgelu gormod, stori am Ifan Powell yn neidio or flwyddyn 1956 ir flwyddyn 2033 ydyw hon, gyda chymorth Dr Heinkel ar elfen K. Drwy ddefnyddior trydydd dimensiwn, Ifan o Gymru lwfr, Brydeinig, draddodiadol y cyfnod i Gymru Rydd ddelfrydol. Nid oes dim oi le ar y wlad annibynnol hon, or bwyd ar gerddoriaeth ir ffyrdd y cosbir troseddwyr. Gyda chymorth teulu Llywarch, caiff Ifan Powell ei hebrwng drwy Gaerdydd a Chymru gyfan i weld ffermydd, chwareli a glofeydd cymunedol a llwyddiannus y wlad. Mae pob golygfa yn odidog ac nid oes brys ar Ifan i ddychwelyd, yn enwedig ar l cyfarfod Mair Llywarch. Ond nid ywr siwrnen fl i gyd pan ddaw wyneb yn wyneb ag arweinyddion cas y Crysau Porffor sydd am weld Cymru'n rhan o Brydain unwaith eto. Maent yn benderfynol y bydd Ifan yn eu cynorthwyo i wneud hynny, boed hynny oi wirfodd neu beidio. Maen rhaid i Ifan ddychwelyd iw oes ei hun yn fuan, er y carai ef aros yn y Gymru Rydd. Wedi ychydig o amser yn l yn 1957, penderfyna ei fod eisiau dychwelyd i 2033 er gwaethaf rhybuddion Dr Heinkel am y peryglon. Wrth geisio mynd yn l ir flwyddyn 2033 am yr ail dro, pethau o chwith i Ifan. Yma gwelwn wrthgyferbyniad llwyr r Gymru ddelfrydol, heddychlon a brofodd Ifan ar ei ymweliad cyntaf. Nid Cymru ydywr wlad bellach, ond Lloegr Orllewinol. Dyma ddarlun hollol wahanol ir Gymru Rydd welodd ef gynt; cyferbyniad syn ddigon i godi ias. Maer iaith Gymraeg wedi marw ac mae Cymru erbyn hyn yn lle erchyll i fyw ynddo gyda chriwiau megis y platoons yn gwneud ir crysau porffor edrych yn heddychlon. Maen amlwg wrth ddarllen y nofel heddiw mai nofel o bropaganda cenedlaetholgar y cyfnod yw hon, ac nid yw Islwyn Ffowc Elis yn ceisio celu hynny. Mae cyflwyniad newydd Dylan Iorwerth yn cyfoethogir darlleniad, ac yn amlygu cysyniadau difyr iawn. Dyma nofel a wna i chi grio, chwerthin, gwenu a gobeithio er nad yw rhai or syniadau pellgyrhaeddol yn ymddangos mor amhosib erbyn heddiw. Lowri Mair Jones Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru. It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council. -- Cyngor Llyfrau Cymru

You may also be interested in...

The Love Letter
Added to basket
£7.99   £5.99
Paperback
Little Fires Everywhere
Added to basket
£7.99   £6.49
Paperback
Eleanor Oliphant is Completely Fine
Added to basket
The Ministry of Utmost Happiness
Added to basket
£8.99   £6.99
Paperback
A Question of Trust
Added to basket
£7.99   £5.99
Paperback
The Break
Added to basket
£7.99   £5.99
Paperback
Killing Commendatore
Added to basket
£20.00   £15.99
Hardback
After the Party
Added to basket
£8.99   £6.99
Paperback
The Missing Girl
Added to basket
£8.99   £5.99
Paperback
Conversations with Friends
Added to basket
£8.99   £6.99
Paperback
The Handmaid's Tale
Added to basket
£8.99   £6.99
Paperback
Snap
Added to basket
£8.99   £6.99
Paperback
Into the Water
Added to basket
£7.99   £5.99
Paperback
The Midnight Line
Added to basket
£7.99   £5.99
Paperback
Normal People
Added to basket
£14.99   £12.99
Hardback
Norse Mythology
Added to basket
£8.99   £6.99
Paperback

Reviews

Please sign in to write a review

Your review has been submitted successfully.