Your Waterstones card is changing, introducing...
TELL ME MORE
Spreagadh: Irish for Leaving Cert Ordinary Level (Paperback)
  • Spreagadh: Irish for Leaving Cert Ordinary Level (Paperback)
zoom

Spreagadh: Irish for Leaving Cert Ordinary Level (Paperback)

(author)
£26.75
Paperback 420 Pages / Published: 24/04/2017
  • We can order this

Usually despatched within 2 weeks

  • This item has been added to your basket

Teacsleabhar spreaguil sothuigthe do dhaltai na Gaeilge Gnathleibheil

Cur chuige comhthaite teamach i gcas abhar an chursa mar a mholann An Roinn Oideachais agus Scileanna agus na cigiriNotai agus freagrai samplacha don fhiliocht, phros agus don cheapadoireachtCuidionn na learaidi agus na leirithe grafacha le foghlaimeoiri fisiula an fhiliocht agus an pros a thuiscintCuireann abhar dilis mealltach agus trathuil le beocht na mireanna Ceapadoireachta agus LeamhthuisceanaMeallann na modheolaiochtai gniomhacha foghlama, amhail obair bheirte, obair ghrupa agus diancheistiu na daltai agus forbraionn siad a gcuid scileanna cainteCuidionn na Naisc idirlin agus na Mireanna Fise le hidirghniomhaiocht TFC agus clos-amhairc leis an teanga a chur chun cinnCuinne litearthachta ina bhfuil beim ar fhorbairt stor focal an daltaDeiseanna measunaithe chun foghlama (AfL) agus feinmheastoireachtaCaibidil ina ndiritear ar an scrudu agus ina bhfuil notai agus leideanna faoi gach gne den scrudu gnathleibheil

Acmhainni SAOR IN AISCE do Dhaltai

Leabhran don Scrudu Cainte agus Cluastuiscinti Breise ina bhfuil:Script thri bhreagscrudu cainte lanfhadaNotai agus leideanna faoi eochairfhrasai don scrudu cainteSpas do notai na ndaltai agus iad ag ullmhu don scrudu cainteCluastuiscinti breise Leabhran faoin tSraith Pictiur a phleitear sa scrudu cainteDha CD do dhaltai a bhfuil na tri bhreagscrudu cainte agus an t-abhar clustuisceana o na haonaid orthu

Amhainni SAOR IN AISCE do Mhuinteoiri

Sa Leabhar Acmhainni do Mhuinteoiri ta:Pleananna muinteoiriTreoirlinte don Scrudu Cainte agus ceisteanna breiseLeamhthuiscint bhreiseScripteanna cluastuisceana CDanna do Mhuinteoiri (na scruduithe cluastuisceana uile agus athsheinm)Ta Acmhainni Breise Digiteacha ar fail ar ar suiomh idirlin acmhainni, www.gillexplore.ie; san aireamh anseo ta sleamhnain PowerPoint, fiseanna don Scrudu Cainte agus teimpleid phleanala do mhuinteoiri ar feidir a chur in eagar

Teann eLEABHAR SAOR IN AISCE leis an teacsleabhar seo! Ta do
chod uathuil ar fail taobh istigh den chludach tosaigh.

Publisher: Gill
ISBN: 9780717155972
Number of pages: 420
Weight: 1269 g
Dimensions: 277 x 218 x 22 mm

You may also be interested in...

My First Word Book in Irish
Added to basket
Collins Easy Learning Irish Verbs
Added to basket
Broga Nua - Enjoying Irish with Young Children
Added to basket
Irish For Beginners
Added to basket
£11.99
CD-Audio
Turas Teanga - Book & CD
Added to basket
Leabhar Mor na bhFocal Gaeilge
Added to basket
Irish for Beginners
Added to basket
£7.99
Paperback
Irish for CCEA GCSE
Added to basket

Reviews

Please sign in to write a review

Your review has been submitted successfully.