Prifysgol Bangor, 1884 - 2009 (Hardback)
  • Prifysgol Bangor, 1884 - 2009 (Hardback)

Prifysgol Bangor, 1884 - 2009 (Hardback)

£9.99
Hardback Published: 30/09/2009
  • We can order this

Usually despatched within 2 weeks

  • This item has been added to your basket

Check Marketplace availability

Mae'r gyfrol hon yn ymwneud ag un o sefydliadau addysg uwch pwysicaf Cymru, yn cwmpasu ei hanes o'i greu ym 1884 fel Coleg Prifysgol Gogledd Cymru, ei ymgnawdoliad fel Prifysgol Cymru, Bangor a'i ben-blwydd yn 125 oed yn 2009. Mae'r gyfrol yn olrhain gwreiddiau'r sefydliad fel tafarn y goets fawr yn y ddeunawfed ganrif gyda 58 o fyfyrwyr yn unig i'w statws presennol fel sefydliad sy'n mwynhau buddsoddiad o filiynau o bunnoedd yn ei staff a'i adeiladau yn yr unfed ganrif ar hugain. Stori yw hon o frwydro arwrol, ymdrech bersonol, argyfyngau ariannol, aflonyddwch gwleidyddol, rhagoriaeth academaidd ac ymroddiad myfyrwyr. Mae'r hanes yn olrhain twf a datblygiad y sefydliad, gan ganolbwyntio ar y personoliaethau fu'n siapio ei gyfeiriad, a natur newidiol bywyd myfyrwyr ar y campws. Thema sylfaenol y gyfrol yw cynnydd academaidd, o fewn cyd-destun datblygiad gwleidyddol, cymdeithasol ac economaidd Cymru yn ystod y ganrif ddiwethaf, ac mae hefyd yn cwmpasu blynyddoedd cynnar yr unfed ganrif ar hugain.

Publisher: University of Wales Press
ISBN: 9780708322307

You may also be interested in...

Your review has been submitted successfully.

We would love to hear what you think of Waterstones. Why not review Waterstones on Trustpilot?


Review us on Trustpilot