Click & Collect
from 2 Hours*
Last Christmas
delivery dates
Free UK Standard Delivery On all orders over £25 Order in time for Christmas 20th December 2nd Class | 22nd December by 3pm 1st Class Free Click & Collect to UK shops From 2 hours after you order*
Getimmerd Verleden - Groningen Archaeological Studies 8 (Hardback)
  • Getimmerd Verleden - Groningen Archaeological Studies 8 (Hardback)
zoom

Getimmerd Verleden - Groningen Archaeological Studies 8 (Hardback)

(author)
£41.00
Hardback 229 Pages / Published: 31/12/2009
  • Not available

This product is currently unavailable

This product is currently unavailable.

  • This item has been added to your basket
Dutch description: In 'Getimmerd verleden' behandelt Tjalling Waterbolk de opgegraven houten gebouwen uit voor- en vroeghistorische tijd op de zand- en kleigronden van Noord- en Noordoost-Nederland. Van deze gebouwen is het hout van het opgaande werk volledig vergaan. Wat rest is vaak niet meer dan de verkleuring in de grond van de kuilen die zijn gegraven om daarin de palen te zetten, die het dak en de wanden van de huizen hebben gedragen. Alleen in de terpen kan ook nog iets van het hout zelf bewaard zijn gebleven.Sinds de jaren '20 van de vorige eeuw zijn in het gebied bij opgravingen al enkele honderden plattegronden van huizen opgetekend. Ze omvatten de gehele periode van de vroege bronstijd tot en met de middeleeuwen, dus meer dan 3000 jaar. Deze plattegronden laten een grote variatie in bouwplan zien. De auteur, die bij vele opgravingen persoonlijk betrokken was, onderscheidt 34 typen, die elk gedurende een periode van enkele eeuwen in gebruik zijn geweest. Deze typen worden beschreven en door een aantal voorbeelden geillustreerd.Behalve de boerderijen worden ook de bijgebouwen besproken: schuren, losse stallen, spiekers, kuilhutten, waterputten, etc. Ook de omheiningen en de inrichting van de erven worden behandeld. Een apart hoofdstuk is gewijd aan gebouwen met een mogelijke rituele of religieuze functie: van de dodenhuizen uit de bronstijd tot de houten kerkgebouwen uit de middeleeuwen.Het boek begint met een inleiding over de geschiedenis van het onderzoek en eindigt met een schetsmatige beschrijving van het gebouwde landschap in de verschillende perioden. Lijsten van opgravingen en van de betreffende publicaties completeren het boek. Dit richt zich niet alleen tot de praktiserende veldarcheoloog, maar ook tot de amateurarcheoloog. Deze zal zich een meer concreet beeld kunnen vormen van de woon- en werkomstandigheden van de mensen in het verleden, dan alleen op grond van bewaard gebleven aardewerkscherven en andere voorwerpen mogelijk is.

Publisher: Barkhuis
ISBN: 9789077922477
Number of pages: 229

You may also be interested in...

York: Archaeological Walking Guides
Added to basket
Daodejing
Added to basket
£8.99
Paperback
The Parthenon
Added to basket
Cornish Mines: Gwennap to the Tamar
Added to basket
The Celtic Myths
Added to basket
Archaeology For Dummies
Added to basket
Cornish Mines: St. Just to Redruth
Added to basket
Roman Roads in Britain
Added to basket
The Stones of Time
Added to basket
The Terracotta Army
Added to basket
£10.99
Paperback
Worlds of Arthur
Added to basket
£12.99
Paperback
Stonehenge
Added to basket
£9.99
Paperback

Please sign in to write a review

Your review has been submitted successfully.