De Nederlandse Landschapsstijl in de Achttiende Eeuw (Paperback)
  • De Nederlandse Landschapsstijl in de Achttiende Eeuw (Paperback)

De Nederlandse Landschapsstijl in de Achttiende Eeuw (Paperback)

£75.00
Paperback Published: 31/12/2012
  • Can be ordered from our supplier

Delivered within 2 weeks

  • This item has been added to your basket

Check Marketplace availability

Dutch Description: Tot halverwege de twintigste eeuw was men er nog van overtuigd, dat men in Nederland niet over de landschapsstijl kan spreken voor de negentiende eeuw. Dit beeld is echter de laatste decennia aanzienlijk gewijzigd. Incidenteel onderzoek en het symposium 'Nederlandse Tuinen in de achttiende eeuw' gaven een voorzet tot een nieuwe visie op de Landschapsstijl in Nederland, maar aan een samenvattende studie, waarin de introductie van de landschapsstijl centraal stond, bleef behoefte. De Nederlandse Landschapsstijl in de Achttiende Eeuw is een ingrijpende bewerking van het oorspronkelijke proefschrift van H.M.J. Tromp en werd aanzienlijk ingekort, zonder dat de kern van het onderzoek verloren ging. In het kort is allereerst aandacht besteed aan de landschapsstijl in met name Engeland, Frankrijk en Duitsland. Daarna wordt de Nederlandse situatie uitvoerig belicht aan de hand van vele details en voorbeelden. Het onderzoek naar de verschillende parken en tuinen werd in sterke mate vanuit de eigenaren opgezet met de gedachte, dat kennis over hun achtergrond, educatie, belangstelling en gedachtewereld kan leiden tot een beter inzicht in de revolutionaire veranderingen in de aanleg die op deze objecten plaatsvonden. Hierbij is niet alleen aandacht aan de grote, bekende voorbeelden zoals Biljoen en Beekhuizen, Het Loo en Elswout gegeven, maar komt ook een reeks minder spectaculaire buitenplaatsen en tuinen aan bod. Zo kon de 'canon' verbreed worden; een algemeen beeld van de landschapsstijl is immers niet alleen te schetsen aan de hand van de hoogtepunten. Dit maakt tevens duidelijk, hoe algemeen de verbreiding van het concept van de landschapsstijl in de achttiende eeuw al was in sociaal en geografisch opzicht. Het ging dan ook niet uitsluitend om een exclusieve 'modieuze' beweging van een kleine, exclusief-aristocratische elite, al leverde die wel enkele belangrijke 'founding fathers'. Dutch language edition

Publisher: Sidestone Press
ISBN: 9789088901003

You may also be interested in...

Your review has been submitted successfully.

We would love to hear what you think of Waterstones. Why not review Waterstones on Trustpilot?


Review us on Trustpilot