Cofiwch Lanwddyn (Paperback)
  • Cofiwch Lanwddyn (Paperback)
zoom

Cofiwch Lanwddyn (Paperback)

(author)
£7.99
Paperback 236 Pages / Published: 21/07/2015
  • We can order this

Usually dispatched within 2 weeks

  • This item has been added to your basket
Your local Waterstones may have stock of this item. Please check by using Click & Collect
A family saga of love, loss and lust set against the backdrop of the drowning of the village of Llanwddyn in Powys. The story of the drowned valley to provide water for the city of Liverpool at the end of the nineteenth century is woven with the story of a contemporary family with close ties to both Llanwddyn and Liverpool.

Publisher: Gomer Press
ISBN: 9781785620003
Number of pages: 236
Dimensions: 195 x 127 mm


MEDIA REVIEWS
Bydd thema a chynnwys y nofel hanesyddol hon yn dipyn o agoriad llygad i'r mwyafrif o ddarllenwyr. Mae hanes boddi pentref bychan Capel Celyn yn Sir Feirionnydd ddiwedd y 1950au er mwyn creu cronfa ddwr ar gyfer dinasyddion Lerpwl yn hen gyfarwydd i bawb ohonom. Ond does fawr neb yn ymwybodol bellach i'r un peth ddigwydd pan foddwyd dyffryn Efyrnwy yn Sir Drefaldwyn i'r un pwrpas, a hynny yn ystod yr 1880au hwyr. Aeth yr hanes hynod drist hwn yn angof gan nad oedd y trigolion lleol yn ystod y cyfnod hwnnw, 'fel taeogion di-rym' (chwedl yr awdur), yn medru protestio'n effeithiol yn erbyn y penderfyniad swyddogol ynghylch eu tynged drist. Mae hon yn nofel afaelgar sydd wedi'i chynllunio'n arbennig o glyfar a dyfeisgar wrth iddi adrodd dwy stori ramant o wahanol gyfnodau hanesyddol un o'r 1880au yn Llanwddyn ac un o'r cyfnod cyfoes yn ninas Lerpwl, ac mae'r drefn gyfochrog sydd yn sail i'r cyfan yn llawn dychymyg eithriadol o fyw ar ran y nofelydd. Gan fod y naratif yn neidio'n gyson rhwng y ddwy stori, rhaid canolbwyntio'n galed wrth ddarllen er mwyn dilyn rhediad y naratif sydd yn datblygu'n eithriadol o gyflym. A grymoedd oesol cariad, galar a chwant sydd yn sail i'r cyfan a ddigwydd i'r cymeriadau canolog. O'r cyfnod cyfoes cawn ddarllen hanes Meira Owen, prifathrawes uchelgeisiol Ysgol Gynradd Saint Mary's, Toxteth, Lerpwl (ond gwraig sydd hefyd chysylltiadau agos phlwyf Llanwddyn). Heb ddatgelu manylion y stori, daw sawl trasiedi a her i wynebur wraig ifanc ac maer plwyf gwledig yn gefndir ir cyfan. Mae'r ail thema yn ymdebygu i'r gyntaf mewn nifer o ffyrdd, a hanes hynod o drist sydd gan Ann a Twm Elis a'u llond ty o blant yn Llanwddyn yn ystod yr 1880au. Mae llawer iawn o'u hanes yn ingol o drasig, ond ceir elfen o lawenydd yma hefyd, wrth i Ann gychwyn ar bennod newydd, fwy gobeithiol, yn ei bywyd, er gwaethaf beirniadaeth y plwyfolion ar eglwys. Mae'r hanesion hyn yn taflu llawer iawn o oleuni ar natur cymdeithas y Gymru wledig yn ystod y cyfnod hwn ac mae aml i gymeriad diddorol tu hwnt yn ymddangos yn y stori, megis Hen Wraig Eifionydd, bydwraig yr ardal sydd hefyd yn ceisio trin cleifion gyda'i meddyginiaeth cartref (ac yn ennyn dicter y meddyg lleol oherwydd hyn). Er nad yw'r cyfan sy'n digwydd yn hawdd ei ddilyn, mae'r digwyddiadau'n cydio yn nychymyg y darllenydd ac yn bendant yn creu argraff. Mae'r penodaun llawn deialog fyw ac maen hawdd iawn uniaethu r cymeriadau. Nofel syn datgelu dawn ysgrifennu gynhenid eithriadol Eiddwen Jones yw hon; gobeithio'n fawr y daw gweithiau eraill ganddin fuan. J. Graham Jones Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru. It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com with the permission of the Welsh Books Council. -- Cyngor Llyfrau Cymru

You may also be interested in...

Ross Poldark
Added to basket
£7.99   £6.49
Paperback
The Lords of the North
Added to basket
£8.99   £6.99
Paperback
Bella Poldark
Added to basket
£8.99
Paperback
The Other Queen
Added to basket
The Leopard
Added to basket
£9.99   £7.99
Paperback
The Paying Guests
Added to basket
£8.99
Paperback
Mightier than the Sword
Added to basket
£7.99   £6.49
Paperback
The Name Of The Rose
Added to basket
£9.99   £7.99
Paperback
Sepulchre
Added to basket
£10.99
Paperback
The Sisters Brothers
Added to basket
£8.99   £6.99
Paperback
Bring up the Bodies
Added to basket
Wars of the Roses: Trinity
Added to basket
£8.99   £6.49
Paperback
Beloved
Added to basket
£9.99   £7.99
Paperback
A Place Called Winter
Added to basket
£8.99   £6.99
Paperback
The White Princess
Added to basket
Written in My Own Heart's Blood
Added to basket

Reviews

Please sign in to write a review

Your review has been submitted successfully.