Byd Llongau (Paperback)
  • Byd Llongau (Paperback)
zoom

Byd Llongau (Paperback)

(author), (translator)
£2.00
Paperback 64 Pages / Published: 18/08/2006
  • We can order this

Usually despatched within 2 weeks

  • This item has been added to your basket
A book which gives a fascinating insight into the ever-changing nature of sea travel through the ages. The book covers trade and discovery, ships of war, peopling the world, and discovering ships.

Publisher: Gomer Press
ISBN: 9781843236313
Number of pages: 64
Dimensions: 274 x 209 mm


MEDIA REVIEWS
Byd Llongau Fy marn i gan Catrin Hughes, Ysgol Gymraeg Pwll Coch, Caerdydd Beth yw nodweddion arbennig y llyfr? Dyma gyfrol liwgar a defnyddiol a oedd, ar l ychydig o anogaeth, wedi denu sylwr disgyblion. Defnyddiwyd y llyfr gyda dosbarth o ddisgyblion Blwyddyn 6. Nid oedd y clawr mor atyniadol iddynt chloriau llyfrau eraill yn yr un gyfres. Sut y defnyddiwyd y llyfr? Darllenwyd rhannaur llyfr gydar dosbarth cyfan a rhannau eraill mewn grwpiau llai. Roedd darllen mewn grwp wedi sbarduno sgyrsiau eithaf diddorol. Roedd y disgyblion wedi mwynhaur darnau y darllenom ni ac roeddynt am barhau gydar tasgau a awgrymais iddynt. Y ddwy dasg a gawsant oedd cynllunio eu cwch eu hunain a chymharu prisiau gwyliau rhwng cwmnau teithio. Llafaredd, darllen ac ysgrifennu Roedd y llyfr yn gymorth i hwyluso sgiliau llafaredd, darllen ac ysgrifennur disgyblion. Wedi iddynt ddarllen y llyfr roedd cyfle ir disgyblion ymateb i wahanol sefyllfaoedd, gan ddatblygu syniadau, egluro a thrafod yn ogystal chyfrannu at drafodaeth ddosbarth a sgwrsion ymestynnol i gilydd ac u hathrawes. Wrth ddarllen y llyfr mewn grwp roedd cyfle iddynt ddarllen ar goedd a meithrin nifer ou sgiliau darllen. Cawsant gyfle i ysgrifennu darnau cofnodol yn seiliedig ar rannau or llyfr ac wrth wneud hynny cawsant ymarfer sut mae defnyddio geiriaduron. Elfennau trawsgwricwlaidd Roedd testunaur llyfr yn cynnig y cyfle i wneud peth gwaith mathemateg wrth ir disgyblion gyfrifo costau gwyliau ac roedd yr ymwybyddiaeth gronolegol yn hybu eu dealltwriaeth o hanes. Beth oedd ymateb y disgyblion? Roedd y disgyblion wedi mwynhaur llyfr hwn ond nid oeddynt wedii ddarllen gydar un brwdfrydedd r llyfr ar drychinebau. -- Cyngor Llyfrau Cymru

You may also be interested in...

First Sticker Book Cars
Added to basket
Top Gear: 100 Fastest Cars
Added to basket
£9.99
Hardback
First Sticker Book Airports
Added to basket
See Inside Trains
Added to basket
£9.99
Hardback
Cars Trains Ships and Planes
Added to basket
DK
£16.99
Hardback
i-SPY Butterflies and Moths
Added to basket
i-SPY On a car journey in France
Added to basket
i-SPY On a road trip
Added to basket
£2.99
Paperback
i-SPY London
Added to basket
£2.99
Paperback
i-SPY Every vehicle on the road
Added to basket
Pop Up Peekaboo! First Words
Added to basket
DK
£6.99
Board book
i-SPY Cars
Added to basket
£2.99
Paperback
My Best-Ever Pop-Up Noisy Train Book
Added to basket
Build Your Own Motorbikes Sticker Book
Added to basket
Amelia Earhart
Added to basket

Reviews

Please sign in to write a review

Your review has been submitted successfully.