KIVUKO: Mwongozo wa kuendeshea warsha kuhusu VVU/UKIMWI, pamoja na mbinu za Mawasiliano, Mahusiano, Jinsia na Uhamasishaji (Paperback)

by Alice Welbourn, Petra Rohr-Rouendaal, Adolf Mrema

Format: Paperback 246 pages

Not in stock

Usually despatched in 2-3 weeks

£12.00

Delivered FREE
in the UK

Kivuko ni Mwongozo wa mafunzo wenye kitabu na mkanda wa video kuhusu VVU/UKIMWI, maswala ya jinsia na uhamasishaji, mbinu za mawasiliano na mahusiano. Kitabu hiki kimepewa kipaumbele kwa kuwa kinaeleza jinsi wanawake na vijana walivyo katika hatari kutokana na maamuzi wanayofanya kuhusu ngono. KIVUKO kimeundwa kuwasaidia wakufunzi na wanajamii kuendesha warsha ili kuwawezesha wanawake na wanaume kutafiti mahitaji yao ya kijamii, kingono na kisaikolojia; pia kusaidia kuchambua ugumu wa mawasiliano na kujizoesha njia mbalimbali za mawasiliano. Kwa ujumla warsha za Kivuko zinalenga kubadili tabia. Kitabu hiki kinaeleza jinsi ya kuendesha warsha na kina mazoezi mengi yanayohusisha maigizo mafupi pamoja na njia mbalimbali za kujifunza katika vikundi kwa kushirikiana. Vikundi vya warsha vimepangwa katika makundi manne tofauti ya rika kulingana na umri na jinsia. Picha za video ambazo zilichukuliwa Uganda, zimefanywa katika sehemu 15 fupi ambazo zimewekwa makusudi kuwarahisishia washiriki kujadiliana.

Book details

Published
31/03/2013

Publisher
Strategies for Hope Trust

ISBN
9781905746255


Other books by this author See all titles

The prices displayed are for website purchases only, and may differ to the prices in Waterstones shops.